člen

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT

SLOVAK ELECTROTECHNIC SOCIETY

www.ses.vus.sk

 

 

—————— Aktuality 2019 ——————

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2018

19. 3. 2019

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2018. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška mladí vedeckí a technickí pracovníci  (.doc)

Prihláška študenti a absolventi vysokých škôl  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2019 ! 

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2019

 

27. 3. 2018, Praha

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravujú trinásty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR – NoTeS`19“.

Konferencia sa uskutoční v Prahe 27.3.2019 v budove ČSVTS na Novotného lávce.

Pozvánka s programom a prihláškou

Konferencia Fórum inžinierov a technikov Slovenska (FITS) 2019

19.3.2019, Doprastav, Bratislava

ZSVTS poriada pravidelnú konferenciu 

ZSVTS Vás pozýva na celozväzové podujatie FITS 2019. Tohtoročná téma je: Duševné vlastníctvo pri podpore ekonomiky Slovenska.

Konferencia sa uskutoční 19. marca 2019  v kongresovej sále Doprastavu na Košickej ulici v Bratislave.Súčasťou podujatia bude aj slávnostné odovzdávanie ocenení Zväzu.

Uzávierka prihlášok je 12. marca 2019. Účasť na podujatí je možná len na základe zaslanej záväznej prihlášky a po úhrade účastníckeho poplatku.

Pozvánka na FITS 2019

Rokovanie RadySES

5. 2. 2019

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 5. 2. 2019

—————— Aktuality 2018 ——————

Rokovanie RadySES

22 11. 2018

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 22.11.2018

Seminár "Telekomunikačné stavby XI"

 

3. 10. 2018, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili jedenásty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby.

Program (pdf)

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2018

 

7. 6. 2018, Banská Bystrica, VUS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravili dvanásty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR – NoTeS`18“.

Pozvánka s programom

Foto.

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2018

23.5.2018, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) zorganizovali stretnutie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2017, ktoré sa uskutočnilo na MDV SR v Bratislave 23. mája 2018.

Tlačová správa    Diplom CJM

Foto:          

7. zjazd SES

9. 5. 2018

7. zjazd SES sa uskutočnil 9. 5. 2018 v Banskej Bystrici vo Výskumnom ústave spojov. Na zjazde bola zvolená nová Rada SES a Revízna komisia SES.

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2017

16. 3. 2018

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“ za rok 2017. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov a absolventov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v službách alebo priemysle na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška mladí vedeckí a technickí pracovníci  (.doc)

Prihláška študenti a absolventi vysokých škôl  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2018 ! 

Rokovanie RadySES

7. 2. 2018

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 7. 2. 2018

—————— Aktuality 2017 ——————

Rokovanie RadySES

24. 11. 2017

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 24.11.2017

Seminár "Telekomunikačné stavby X"

 

4. 10. 2017, Banská Bystrica

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravujú desiaty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby.

Pozvánka (pdf)

Registrácia

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2017

 

14.6.2017, Praha

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravili jedenásty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`17“.

Pozvánka (obsah prezentácií) (.pdf)

Tlačová správa (.pdf)

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2017

24.5.2017, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) zorganizovali stretnutie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2016, ktoré sa uskutočnilo na MDV SR v Bratislave 24. mája 2017.

Tlačová správa (.pdf)    Diplom CJM

Info na stránkach ITU: World Telecommunication and Information Society Day 2017

Foto:      

 

Konferencia FITS 2017

27.4.2017, Doprastav, Bratislava

ZSVTS poriada pravidelnú konferenciu 

Bližšie informácie, pozvánka a prihláška

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša"

28.3.2017

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2017 ! 

Seminár "Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a zariadeniach"

 

23.2.2017, Liptovský Mikuláš

Slovenská elektrotechnická spoločnosť - Pobočka SES v Liptovskom Mikuláši  pripravila jubilejný 25. ročník odborného seminára Bezpečnosť práce na elektrických  inštaláciách  a zariadeniach.

V rámci podujatia predseda SES slávnostne odovzdal v mene ZSVTS ocenenia:

- strieborná medaila ZSVTS - Ing. Rudolf Huna

- čestné uznanie - Ing. Peter Matej, Ing. Vladimír Janove, PhD.

a ďakovné listy predsedu SES pre Marcela Čatloša, Ing. Jána Hronského, Ing. Jána Meravého, ABB, s.r.o. (Ing. Rudolf Petruš) a SALTEK Slovakia,s.r.o. (Ing. Ján Fedéš)

Prezentácie zo seminára a ďalšie informácie

Rokovanie RadySES

14.2.2017

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 14.2.2017

—————— Aktuality 2016 ——————

Rokovanie RadySES

21.11.2016

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 21.11.2016

Konferencia "Káblová televízia 2016"

 

8.11.2016, Bratislava

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie (SAKT), člen ZSVTS a partner SES, pripravuje medzinárodnú konferenciu Káblová televízia 2016. Konferencia sa uskutoční 8.- 9.11.2016 v Bratislave.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Pozvánke (.pdf).

Seminár "Telekomunikačné stavby IX"

 

5.10.2016, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili deviaty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach Pobočky SES pri VÚS.

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2016


 

9.6.2016, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS s organizačnou podporou Výskumného ústavu spojov zorganizovali jubilejný 10. ročník česko-slovenskej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`16“.

Konferencia sa uskutočnila v priestoroch VÚS, n. o. v Banskej Bystrici na Zvolenskej ceste 20 dňa 9. 6. 2016. Hlavné témy boli: nová legislatíva v sektore elektronických komunikácií, prístupové siete novej generácie, digitálne rozhlasové vysielanie, využitie GIS v sektore elektronických komunikácií a iné.

Pozvánka (.pdf)

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach Pobočky SES pri VÚS.

Mediálni partneri:

         

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2016

17.5.2016, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) zorganizovali stretnutie k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2015, ktoré sa uskutočnilo na MDVRR SR v Bratislave 17. mája 2016.

Pozvánka (.pdf)             Tlačová správa (.pdf)

Info na stránkach ITU: World Telecommunication and Information Society Day 2016

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2015 (.pdf)

Diplom  (.pdf)          Ocenená práca (.pdf)

 

Konferencia FITS 2016

28.4.2016, Dom techniky ZSVTS, Košice

ZSVTS poriada pravidelnú konferenciu 

Bližšie informácie, pozvánka a prihláška

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša"

15.3.2016

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2016 ! 

Rokovanie RadySES

10.2.2016

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 10.2.2016.

Výročná správa SES za rok 2015  (.pdf)

—————— Aktuality 2015 ——————

Rokovanie RadySES

23.11.2015

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 23.11.2015.

Seminár Telekomunikačné stavby VIII

 

8.10.2015, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili ôsmy ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby, s podtitulom "Uľahčenie výstavby prístupových sietí novej generácie".

Seminár sa uskutočnil 8. októbra 2015 v priestoroch VÚS v Banskej Bystrici.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach Pobočky SES pri VÚS.

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2015


 

17.6.2015, Praha

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS pripravili deviaty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`15“.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránkach Pobočky SES pri VÚS.

Odhalenie pomníka priekopníka rádiotechniky Jozefa Murgaša


 

27.4.2015, Bratislava

Dňa 27. apríla 2015 bol v Bratislave na Vazovovej ulici pred budovou rektorátu Slovenskej technickej univerzity odhalený pomník priekopníkovi rádiotechniky svetového formátu – Jozefovi Murgašovi, rodákovi z Tajova pri Banskej Bystrici. Udalosť sa uskutočnila presne v deň 110. výročia prvej verejnej skúšky Murgašovho „tón systému“ v Pensylvánii, USA. Oddychová zóna pred rektorátom dostala symbolický názov „Nádvorie Jozefa Murgaša“. Hlavným iniciátorom výstavby pomníka bol Klub Jozefa Murgaša a J. G. Tajovského. Na zhotovenie pomníka finančne prispel aj VÚS, n.o. Banská Bystrica, kolektívny člen SES.

Ocenenie činnosti SES

24.4.2015

Slovenská elektrotechnická spoločnosť bola za svoju aktívnu dlhoročnú činnosť v ZSVTS ocenená plaketou ZSVTS pri príležitosti 25. výročia jeho založenia.

     

Ďakujeme všetkým členom SES za ich dobrovoľnú aktivitu pri podpore vedy a techniky v oblasti elektrotechniky na Slovensku.

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša"

1.4.2015

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vyhlasujú súťaž o CENU JOZEFA MURGAŠA“. Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky, informatiky a priemyslu elektronických komunikácií na Slovensku.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 6. 2015 ! 

Rokovanie RadySES

11.2.2015

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 11.2.2015.

Výročná správa SES za rok 2014  (.pdf)

—————— Aktuality 2014 ——————

Vianoce 2014 a Nový rok 2015

15.12.2014

Vážení členovia SES, partneri a priaznivci SES,

V mene Rady SES Vám prajem príjemné prežitie vianočných sviatkov a veľa pracovných aj osobných úspechov v roku 2015. Verím, že SES bude ďalej napredovať a prinášať svojim členom ako aj spoločnosti prospech pri obohacovaní sa o nové poznatky z elektrotechniky, pri podpore vzájomného vymieňania odborných informácií, výchove mladých elektrotechnikov a pri celkovom upevňovaní statusu elektrotechnikov v národnom aj európskom priestore.

                                                  predseda SES           Ing. Ján Tuška

Rokovanie RadySES

26.11.2014

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 26.11.2014 v budove VÚS.

Seminár Telekomunikačné stavby VII

 

14.10.2014, Bratislava, City Hotel

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) pripravili siedmy ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby.

Seminár sa uskutočnil 14. októbra 2014 v priestoroch City Hotel Bratislava a bol určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú infraštruktúru prístupových sietí a pre zástupcov územnej samosprávy.

Program seminára

Prezentácie zo seminára

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2014


 

11. 6. 2014, Banská Bystrica, VUS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS usporiadali ôsmy ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`14“.

Konferencia sa uskutočnila 11. 6. 2014 v priestoroch VÚS v Banskej Bystrici.

Tlačová správa

Foto:  

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2014

15.5.2014, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ústavom telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2013, ktoré sa uskutočnilo na Ústave telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 15. mája 2014.

Pozvánka:   (.pdf)     Tlačová správa:   (.pdf)   História osláv Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku:  (.pdf)

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2013:  (.pdf)

Diplom: (.jpg)          Ocenená práca:  (.pdf)

Info na stránkach ITU: World Telecommunication and Information Society Day 2014

Foto:      

6. zjazd SES, nová pobočka SES a VTS news

7.5.2014

6. zjazd SES sa uskutočnil 6.5.2014 v Banskej Bystrici vo Výskumnom ústave spojov. Na zjazde bola zvolená nová Rada SES a revízna komisia.

Predsedom SES sa stal Ing. Ján Tuška a podpredsedom Ing. Vladimír Murín, obaja z VUS B. Bystrica. Predsedom revíznej komisie SES zostáva prof. Ing. Dušan Repčík, CSc.

V našich radoch sme privítali novú Pobočku SES pri Vysokej škole bezpečnostného manažérstva v Košiciach, ktorá bola založená vo februári 2014. Predsedom pobočky je Ing. Peter Lošonczi, PhD.,  prorektor pre informatiku a rozvoj VŠBM (http://www.vsbm.sk/).

ZSVTS vydáva 4x ročne nový časopis "VTS News", ktorý informuje o aktuálnom dianí vo Zväze a je otvorený pre príspevky odborných spoločností združených vo Zväze.

http://www.zsvts.sk/projekty

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2013

17.3.2014

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasujú súťaž  o CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2013“.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2014 ! 

Medzinárodný veľtrh elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia

18. - 21.3.2014, Brno, ČR

    

Na výstavisku v Brne sa od 18. do 21.3.2014 konal už 22. ročník jednej z najvýznamnejších výstav v Českej republike - AMPER. Medzinárodný veľtrh sa zameriaval na technológie a služby z oblastí elektrotechniky, elektroniky, automatizácie, komunikácie, osvetlenia a zabezpečenia. SES bola partnerom podujatia.

Podrobné informácie o veľtrhu (www.amper.cz)

Rokovanie RadySES

13.2.2014

Pravidelné rokovanie Rady SES  sa uskutočnilo v Banskej Bystrici 13.2.2014. Rada schválila rozpočet SES na rok 2014 a výročnú správu SES za rok 2013. Rada určila termín 6. zjazdu SES v Banskej Bystrici na 6.5.2014.

Výročná správa SES za rok 2013  (.pdf)

—————— Aktuality 2013 ——————

Jesenný seminár SAKT

 

15.10.2013, Žilina

Slovenská asociácia pre káblové komunikácie (SAKT), člen ZSVTS, poriada 15.10.2013 v Žiline jesenný seminár. Členovia SES majú na seminár zvýhodnené vložné v rovnakej výške, ako členovia SAKT.

Bližšie informácie o seminári

Seminár Telekomunikačné stavby VI

Znižovanie nákladov na výstavbu prístupových sietí novej generácie

 

10.10.2013, Banská Bystrica, VUS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), člen ZSVTS, Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) Vás pozývajú na šiesty ročník odborného seminára Telekomunikačné stavby s podtitulom Znižovanie nákladov na výstavbu prístupových sietí novej generácie.

Seminár sa uskutočnil 10. októbra 2013 v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici a bol určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú infraštruktúru prístupových sietí a pre zástupcov územnej samosprávy.

Pozvánka s programom seminára

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2013

16.5.2013, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ústavom telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2012, ktoré sa uskutočnilo na Ústave telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 16. mája 2013.

Pozvánka:   (.pdf)     Tlačová správa:   (.pdf)   História osláv Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku:  (.pdf)

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2012:  (.pdf)

Diplom:  (.pdf)          Ocenená práca:  (.pdf)

Info na stránkach ITU: World Telecommunication and Information Society Day 2013

Foto:

   

    Podujatie podporila spoločnosť Towercom, a. s.

                              Prezentácia:  (.pdf)

Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR 2013


 

19.- 20. 6. 2013, Praha

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS Vás pozývajú na siedmy ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách ČR a SR – NoTeS`13“.

Konferencia sa uskutoční v dňoch 19. - 20. 6. 2013 v priestoroch ČSVTS na Novotného lávke 5 v Prahe. Viac informácií vrátane pozvánky a možnosti prihlásenia on- line nájdete tu.

Ocenenie ZSVTS

26.4.2013, Bratislava

Slovenská elektrotechnická spoločnosť sa umiestnila v hodnotení odborných aktivít odborných spoločností v roku 2012 na 3. mieste. Poďakovanie patrí všetkým aktívnym členom SES

Diplom (.pdf)    

Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2012

26.3.2013

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasujú súťaž  o CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2012“.

Podmienky pre uchádzačov (.pdf)

Prihláška  (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2013! 

Rokovanie RadySES

13.2.2013

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada schválila rozpočet SES na rok 2013 a výročnú správu SES za rok 2012.

Výročná správa SES za rok 2012  (.pdf)

Archív aktualít: 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

 

Kalendár udalostí

Partneri

 

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

copyright VUS 2018