Slovenská elektrotechnická spoločnosť

www.ses.vus.sk

 

člen

 

—————— Aktuality 2010 ——————

 Podnety vedy a techniky a ich uplatnenie v praxi
  30.11.2010, Bratislava

Predseda SES sa zúčastnil na konferencii so zahraničnou účasťou "Podnety vedy a techniky a ich uplatnenie v praxi"  ktorá sa konala v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti v Bratislave. Konferenciu organizoval ZSVTS v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010 (http://www.tyzdenvedy.sk/). Viac informácií nájdete na stránke ZSVTS

http://www.zsvts.sk/celozvaz_tyzdenVaT_2010.asp

Príspevok SES:

 Rokovanie RadySES
  10.11.2010, Banská Bystrica, VÚS

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Bola vyhodnotená odborná činnosť v roku 2010 a schválený plán činnosti na rok 2011.

Terminologické fórum 2010

 

19.10.2010, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, Zväz slovenských vedecko-technických spoločností a Výskumný ústav spojov, n. o. zorganizovali Terminologické fórum 2010.

Účastníci Terminologického fóra 2010 prerokovali a posúdili pripomienky k vybraným navrhnutým termínom. Rezortná pomôcka Anglicko-slovenský a slovensko-anglický výkladový slovník elektronických komunikácií 2011 je určená prekladateľom a tlmočníkom v EK a EP, členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry, zástupcom ďalších inštitúcií na Slovensku pripojených k Slovenskej terminologickej sieti a všetkým autorom odborných publikácií a článkov.

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2010

10. - 11.6. 2010, Banská bystrica, VÚS

                        

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Česká vědeckotechnická společnost spojů pripravili IV. ročník medzinárodnej konferencie "Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR".

Pozvánka s programom:

Foto:  

 5. zjazd SES
  5.5.2010, Banská Bystrica, VÚS

Správa predsedu o činnosti SES 2006-2010:

Uznesenia zjazdu: 

Rada SES zvolila predsedu a podpredsedu. Rada potvrdila  vo funkciách na ďalšie štvorročné obdobie predsedu Ing. Vladimíra Murína podpredsedu Ing. Jozefa Jančíka.

Predsedom revíznej komisie zostáva Prof. Dušan Repčík, CSc.

Foto:               

 Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2009
  22.3.2010

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásili súťaž  o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2009“.

Podmienky pre uchádzačov: (.pdf)

 Rokovanie RadySES
  11.3.2010

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada schválila  výročnú správu SES za rok 2009.

Výročná správa SES za rok 2009:  (.pdf)

 

Kalendár udalostí

 

Partneri

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

    

 

copyright VUS 2012