Slovenská elektrotechnická spoločnosť

www.ses.vus.sk

 

člen

 

—————— Aktuality 2011 ——————

 Rokovanie RadySES
  23.11.2011, Banská Bystrica, VÚS

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada vyhodnotila odbornú činnosť v roku 2011 a schválila plán činnosti na rok 2012.

 

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2011

 

26. - 27.10. 2011, Praha, Dom CSVTS, Novotného lávka

                

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Česká vědeckotechnická společnost spojů pripravili V. ročník medzinárodnej konferencie "Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR".

Seminár Telekomunikačné stavby IV

 

28.9.2011, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) v spolupráci s Výskumným ústavom spojov (VÚS) zorganizovali štvrtý ročník odborného seminára "Telekomunikačné stavby IV".

Cieľom seminára bolo oboznámiť účastníkov s aktuálnym stavom rozvoja širokopásmového internetu na Slovensku a diskutovať o pravidlách poskytovania štátnej pomoci na urýchlenie budovania prístupových sietí novej generácie a ich pripravovanej revízii.

Seminár bol určený najmä pre prevádzkovateľov elektronických komunikačných sietí, ktorí budujú infraštruktúru prístupových sietí.

Pozvánka s programom seminára:

 Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2011
  18.5.2011

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ústavom telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2010, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v stredu 18. mája 2011.

     Podujatie podporila spoločnosť Energotel, a.s.   Prezentácia Energotel:

Pozvánka:   Tlačová správa:

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2010:    História udeľovania CJM:

17 May 2011, World Telecommunication and Information Society Day na stránkach ITU

Foto:               

 Fórum ZSVTS 2011
  18.5.2011, Bratislava

Členovia SES sa aktívne zúčastnili na Fóre ZSVTS 2011.

Prednášku na tému „Trendy vývoja v elektrotechnike a elektronike v kontexte vysokoškolského vzdelávania“ prezentoval prof. Dušan REPČÍK, CSc.

Ocenenia ZSVTS boli udelené členom SES:

Ing. Dezider Judt - Strieborná medaila ZSVTS;

Ing. Eva Francisci - Čestné uznanie ZSVTS.

Viac informácií o podujatí nájdete tu.

 Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2010
  17.3.2011

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásili súťaž  o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2008“.

Podmienky pre uchádzačov: (.pdf)

 Rokovanie RadySES
  9.2.2011

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada schválila  výročnú správu SES za rok 2010 a rozpočet SES na rok 2011.

Výročná správa SES za rok 2010:  (.pdf)

 

Kalendár udalostí

 

Partneri

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

copyright VUS 2012