Slovenská elektrotechnická spoločnosť

www.ses.vus.sk

 

člen

 

—————— Aktuality 2007 ——————

 Konferencia "Celoživotné vzdelávanie odbornej verejnosti na Slovensku", 12.11. 2007, Bratislava

30.9. - 2.10.2009, Bratislava, Incheba

ZSVTS v spolupráci s MŠ SR usporiadala konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom "Celoživotné vzdelávanie odbornej verejnosti na Slovensku", ktorá sa uskutočnila 12. novembra 2007(pondelok) v sále DOPRASTAV-u, na Košickej 52 v Bratislave.

Na konferencii bolo udelené ocenenie osobnosti "Propagátor vedy a techniky" členovi SES a zamestnancovi VÚS, n.o. Ing. Arpádovi Takácsovi, CSc.

 Rokovanie RadySES
  13.11.2007, Banská Bystrica, VÚS

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES.

NoTeS 07

19. - 20.6. 2007, Praha, Dom CSVTS, Novotného lávka

Česká vědeckotechnická společnost spojůSlovenská elektrotechnická spoločnosť usporiadali v dňoch 19.-20. júna 2007 medzinárodnú konferenciu "Nová technika a služby v telekomunikacích ČR a SR".

Pozvánka s programom: (.pdf)

Foto:         

 Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2007
  17.5.2007

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Katedra telekomunikácií FEI STU Bratislava v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR usporiadali  slávnostnú akadémiu k Svetovému dňu telekomunikácií  a informačnej spoločnosti 2007 spojenú s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2006 v Klube zamestnancov FEI STU v Bratislave 17. mája 2007.

Tlačová správa     História osláv SDT na Slovensku

17 May 2007, World Telecommunication and Information Society Day na stránkach ITU

Foto:                  

 Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2006
  23.3.2007

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásili súťaž  o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2006“.

Podmienky pre uchádzačov: (.pdf)

 Rokovanie RadySES
  7.2.2007, Banská Bystrica, VÚS

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Boli schválené výročná správa za rok 2006 (.pdf) a rozpočet na rok 2007.

 

Kalendár udalostí

 

Partneri

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

    

 

copyright VUS 2012