Slovenská elektrotechnická spoločnosť

www.ses.vus.sk

 

člen

 

—————— Aktuality 2009 ——————

 Elektro EXPO 2009

30.9. - 2.10.2009, Bratislava, Incheba

Slovenská elektrotechnická spoločnosť zabezpečila v rámci konferencie, tvoriacej sprievodný program výstavy Elektro EXPO 2009 na výstavisku Incheby v Bratislave prednášky:

"Aplikácie inteligentných dopravných systémov na Slovensku" -  (.pdf)

"E-government a inteligentné dopravné systémy z pohľadu štandardov" -  (.pdf).

                                   

Seminár Telekomunikačné stavby II

 

21.10.2009, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES), Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) v spolupráci s Výskumným ústavom spojov (VÚS) zorganizovali druhý ročník odborného seminára "Telekomunikačné stavby II".

Cieľom seminára bolo oboznámiť územnú samosprávu a potenciálnych poskytovateľov širokopásmových služieb s možnosťami, ako budovať širokopásmové siete z fondov EÚ a poskytovať širokopásmové služby v obciach a v mikroregiónoch Slovenska.
Seminár bol určený pre všetkých záujemcov o čerpanie NFP v rámci OPIS PO3 a všetky zainteresované strany pri realizácii projektov výstavby prístupových telekomunikačných sietí v obciach a mestách Slovenska.

Seminár sa uskutočnil v priestoroch VÚS v Banskej Bystrici dňa 21. 10. 2009 v čase od 9:00 do 15:30.

NoTeS 09

17. - 18.6. 2009, Praha, Dom CSVTS, Novotného lávka

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Česká vědeckotechnická společnost spojů pripravili III. ročník medzinárodnej konferencie "Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR".

 Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti
  17.5.2009

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti

 Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2008
  17.3.2009

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásili súťaž  o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2008“.

Podmienky pre uchádzačov: (.pdf)

 Rokovanie RadySES
  17.2.2009

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada schválila  výročnú správu SES za rok 2008.

Výročná správa SES za rok 2008:  (.pdf)

 Nová odborná príručka, vydaná Pobočkou SES v Lipt. Mikuláši
  22.1.2009

OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A  ELEKTRICKÝCH ZARIADENIACH do  1000 V striedavých a 1500 V jednosmerných.

         obal:         obsah: (.pdf)         informácie o kúpe: (.doc)

 

Kalendár udalostí

 

Partneri

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

    

 

copyright VUS 2012