Slovenská elektrotechnická spoločnosť

www.ses.vus.sk

 

člen

 

—————— Aktuality 2008 ——————

 Rokovanie RadySES
  19.11.2008

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES.

 Terminologické fórum 2008

12.11.2008, Banská Bystrica, VÚS

SES v spolupráci s VÚS a ZSVTS usporiadala 12.11.2008 stretnutie odborníkov k terminológii v oblasti elektronických komunikácií.  Bližšie informácie sú uvedené na www stránkach Pobočky SES pri VUS

NoTeS 08

25. - 26.6. 2008, Banská Bystrica, VÚS

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Česká vědeckotechnická společnost spojů v spolupráci s Výskumným ústavom spojov pripravili II. ročník konferencie konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR, pod novo zavedeným označením NoTeS 08.

Konferencia sa konala 25. - 26. júna 2008 v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici a bola určená pre odbornú verejnosť a užívateľov telekomunikačných služieb z podnikateľskej, ako aj verejnej sféry.

Vystavovatelia:

           

Konferencia sa uskutočnila za priamej podpory ZSVTS a ČSVTS.

Foto:              

 Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2008
  21.5.2008, Bratislava, STU

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Katedrou telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky zorganizovali sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2007, ktoré sa uskutočnilo na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v stredu 21. mája 2008.

Tlačová správa       Cena Jozefa Murgaša za rok 2007:  vyhodnotenie súťaže

Foto:              

 Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2007
  17.3.2008

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR vyhlásili súťaž  o „CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2007“.

Podmienky pre uchádzačov: (.pdf)

 Rokovanie RadySES
  7.2.2008, Banská Bystrica, VÚS

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada schválila  výročnú správu SES za rok 2007.

Výročná správa SES za rok 2007:  (.pdf)

 Telekomunikačné stavby I
  21.2.2009,  Bratislava, Dom ZSVTS

Dňa 21. februára 2008 sa v priestoroch ZSVTS na Koceľovej 15 v Bratislave uskutočnil seminár Telekomunikačné stavby z pohľadu legislatívy. Seminár bol organizovaný v spolupráci s CTFSAKT, PPP a SES. Na zostavovaní programu a organizovaní seminára sa podieľali aj pracovníci VÚS ako členovia predsedníctiev uvedených spoločností. Seminár svojim obsahom zahŕňal všetky oblasti, týkajúce sa plánovania a realizácie telekomunikačných stavieb - od uplatňovania stavebného zákona a zákona o elektronických komunikáciách, cez projektovanie, inžiniersku činnosť, dodávateľskú činnosť, zriaďovanie, prevádzku, až po financovanie.

Program seminára:

 

Kalendár udalostí

 

Partneri

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

    

 

copyright VUS 2012