Slovenská elektrotechnická spoločnosť

www.ses.vus.sk

 

člen

 

—————— Aktuality 2006 ——————

 Udelenie ocenení členom SES

8.12.2006, Bratislava

Na rokovaní Rady ZSVTS v Bratislave boli odovzdané ocenenia členom SES:

  • strieborná medaila ZSVTS: prof. Ing. Karol Marton, DrSc.

  • strieborná medaila ZSVTS: Ing. Robert Martinko

 Rokovanie RadySES
  15.11.2006, Banská Bystrica, VÚS

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada schválila  program činnosti na rok 2007.

Návšteva veľtrhov Invex a Digitex 06 Brno, Česká republika

 

11.10.2006, Brno

Pobočka SES pri Výskumnom ústave spojov usporiadala autobusový zájazd na uvedené veľtrhy.

 Udelenie ocenení členovi SES

5.10.2006, Bratislava

ZSVTS udelil ocenenie Propagátor vedy a techniky doc. Ing. Viliamovi Fedákovi, PhD. z Katedry elektrotechniky, mechatroniky a priem. inžinierstva, FEI TU Košice. Ocenenie bude odovzdané pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku 20.-24.11.2006.

 Terminologické fórum
  5.10.2006, Banská bystrica, VÚS

Pobočka SES pri VÚS usporiadala 5.10. 2006 stretnutie odborníkov k terminológii v oblasti elektronických komunikácií.

Portál verejnej správy ČR rozšírený o informácie z neziskového sektora

12.7.2006

Portál verejnej správy bol rozšírený o sekciu „Neziskové organizácie“, ktorá ponúka prehľadne utriedené informácie a odkazy týkajúce sa neziskového sektora.

Neziskové organizácie na portále verejnej správy Českej republiky

 Svetový deň telekomunikácií 2006
  30.5.2006

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Katedra telekomunikácií FEI STU Bratislava v spolupráci s Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR usporiadali  slávnostnú akadémiu k Svetovému dňu telekomunikácií 2006 spojenú s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2005 v Klube zamestnancov FEI STU v Bratislave 30. mája 2006.

Tlačová správa  (.pdf)

História osláv SDT na Slovensku (.pdf)

Foto:                

 Zjazd SES
  3.5.2006, Banská Bystrica, VÚS

Správa predsedu o činnosti SES 2002-2006:

Uznesenia zjazdu: 

Rada SES zvolila predsedu a podpredsedu. Rada potvrdila  vo funkciách na ďalšie štvorročné obdobie predsedu Ing. Vladimíra Murína podpredsedu Ing. Jozefa Jančíka.

Predsedom revíznej komisie zostáva Prof. Dušan Repčík, CSc.

Foto:       

 Výročná spráca SES za rok 2005
  3.4.2006

Výročná správa SES za rok 2005:  (.pdf)

 Rokovanie RadySES
  8.2.2006, Banská Bystrica, VÚS

V Banskej Bystrici sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES.

 

Kalendár udalostí

 

Partneri

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

    

 

copyright VUS 2012