Zoznam vysielačov

Zoznam vysielačov a ich parametre sa nachádzajú na www.teleoff.gov.sk/prehlad-povolenych-dvb-t-a-t-dab-vysielacov/.