Zoznam programov

MUX 1 a, b, c (Towercom)

Vysielacia frekvencia a vysielač:

-       MUX1a (EID 5001): frekv. blok 12C – 227,360 MHz (Bratislava - Kamzík, Dunajská Streda - TKB)

frekv. blok 10C - 213,360 MHz (Nitra)

-       MUX1b (EID 5002): frekv. blok 12A – 223,936 MHz (Banská Bystrica - Laskomer, Žilina - Krížava)

-       MUX1c (EID 5003): frekv. blok 12B – 225,648 MHz (Košice - Heringeš)

Logo služby

Názov programovej služby

Typ služby

Program vysielaný  v oblasti pokrytia len digitálne

Bitová rýchlosť [kbit/s]

Kódovanie zvuku

SID

Úroveň ochrany

Rádio Anténa Rock

Rádio Anténa Rock

komerčná
celý deň

 

96

AAC-LC

5346

EEP-3A

Rádio Devín

Rádio Devín

verejnoprávna
celý deň

 

96

HE-AAC v1

521B

EEP-3A

Rádio Jemné

Rádio Jemné

komerčná
celý deň

 

96

AAC-LC

5347

EEP-3A

Rádio Junior

Rádio Junior

verejnoprávna
celý deň

Exclusive on DAB+

72

HE-AAC v1

5002

EEP-3A

Radio Litera

Rádio Litera

verejnoprávna
celý deň

Exclusive on DAB+

72

HE-AAC v1

5005

EEP-3A

Rádio Lumen

Rádio Lumen

komerčná
celý deň

 

96

AAC-LC

5343

EEP-3A

Rádio Patria

Rádio Patria

verejnoprávna
06:00 – 18:00

Exclusive on DAB+

(len v oblasti BB a ZA)

96

HE-AAC v1

5208

EEP-3A

radio_rsi.png

RSI

verejnoprávna
18:00 – 06:00

Exclusive on DAB+

96

HE-AAC v1

5208

EEP-3A

Rádio Pyramída

Rádio Pyramída

verejnoprávna
celý deň

Exclusive on DAB+

72

HE-AAC v1

5203

EEP-3A

Rádio Slovensko

Rádio Slovensko

verejnoprávna
celý deň

 

96

HE-AAC v1

5201

EEP-3A

Rádio Regina Stred

Rádio Regina Západ

(len v MUX1a)

verejnoprávna
celý deň

 

96

HE-AAC v1

5560

EEP-3A

Rádio Regina Stred

(len v MUX 1b)

verejnoprávna
celý deň

 

96

HE-AAC v1

5960

EEP-3A

Rádio Regina Východ

(len v MUX1c)

verejnoprávna
celý deň

 

96

HE-AAC v1

5D60

EEP-3A

Rádio_FM

Rádio_FM

verejnoprávna
celý deň

 

96

HE-AAC v1

5202

EEP-3A

Rádio Vlna

Rádio Vlna

komerčná
celý deň

 

96

AAC-LC

5348

EEP-3A

Rádio Mária

Rádio Mária

komerčná
celý deň

Exclusive on DAB+

72

HE-AAC v1

5090

EEP-3A

MUX 2 (AVIS)

Vysielacia frekvencia a vysielač:

-       frekv. blok  10B – 211,648 MHz (Banská Bystrica – Panský diel); EID 5010

Logo služby

Názov programovej služby

Typ služby

Program vysielaný  v oblasti pokrytia len digitálne

Bitová rýchlosť [kbit/s]

Kódovanie zvuku

SID

Úroveň ochrany

New Model Radio

New Model Radio

komerčná
celý deň

Exclusive on DAB+

128

HE-AAC v2

5332

EEP-3A

Rádio Devín

Rádio Devín

verejnoprávna
celý deň

 

128

HE-AAC v2

521B

EEP-3A

Rádio Junior

Rádio Junior

verejnoprávna
celý deň

Exclusive on DAB+

96

HE-AAC v2

5002

EEP-3A

Rádio LIPTOV

Rádio LIPTOV

komerčná
celý deň

Exclusive on DAB+

96

HE-AAC v2

5089

EEP-3A

Radio Litera

Rádio Litera

verejnoprávna
celý deň

Exclusive on DAB+

96

HE-AAC v2

5005

EEP-3A

Rádio Regina Stred

Rádio Regina Stred

verejnoprávna
celý deň

 

96

HE-AAC v2

5960

EEP-3A

Rádio Regina Západ

verejnoprávna
celý deň

Exclusive on DAB+

96

HE-AAC v2

5560

EEP-3A

Rádio Slovensko

Rádio Slovensko

verejnoprávna
celý deň

 

96

HE-AAC v2

5201

EEP-1A

Rádio_FM

Rádio_FM

verejnoprávna
celý deň

 

128

HE-AAC v2

5202

EEP-3A

Rádio Mária

Rádio Mária

komerčná
celý deň

Exclusive on DAB+

96

HE-AAC v2

5090

EEP-3A