Aplikovaný výskum

Aplikovaný výskum a vývoj patrí medzi hlavné aktivity Výskumného ústavu spojov. Je zameraný na riešenie projektov v oblasti elektronických komunikácií, poštových služieb, inteligentných dopravných systémov, elektronickej verejnej správy a v ďalších súvisiacich oblastiach.

Výskum a vývoj je orientovaný na:

Výsledky prác majú charakter štúdií, analýz, stratégií, metodík, prognóz a technických špecifikácií.

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.