logo VUS
uk

Štatistika elektronických komunikácií

Ministerstvo dopravy a výstavby SR doposiaľ neuzavrelo výberové konanie na štatistiku v elektronických komunikáciách (technické a prevádzkové údaje za 1. polrok 2021 a ekonomické údaje za rok 2020). Podniky preto neboli oslovené s výzvou na dodanie štatistických údajov v obvyklom termíne na začiatku júla 2021.

VÚS realizuje elektronický zber štatistických údajov, ktorým sa racionalizuje proces zberu štatistických údajov od spravodajských jednotiek:

Elektronický zber údajov (vstup do systému)


Stručný návod na prácu so systémom elektronického zberu štatistických údajov dokument Microsoft Word


Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 126 alebo na e-mailovej adrese jan.tuska@vus.sk