Ostatné referenčné projekty

Vo Výskumnom ústave spojov riešime široký okruh výskumných projektov a prác aj v ďalších oblastiach elektronických komunikácií a poštových služieb. Našou snahou je pružne reagovať na dynamické zmeny v okolí a uspokojiť rastúci dopyt po výskume v oblastiach, o ktoré je záujem. Z množstva realizovaných projektov vyberáme nasledujúce:

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.