Technické zabezpečovacie prostriedky

Práce súvisiace s overovaním zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom sa vykonávajú v Divízii skúšobníctva a metrológie.

Predmetom overovania sú tieto zariadenia:

Bližšie informácie...

Súvisiace odkazy

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktuje na uvedené kontakty:

Ing. Marián Felix – riaditeľ divízie skúšobníctva a metrológie
Tel.: +421 48 2989 132, Mobil: 0917 858 784, E-mail: marian.felix@vus.sk