Návrhy RR spojov

Výskumný ústav spojov spracováva pre žiadateľov o zriadenie vysielacích rádiových staníc pevnej služby návrhy vysielacích frekvencií pre rádioreleové spoje. Tieto návrhy žiadateľ následne doručí na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý v rámci svojej pôsobnosti prideľuje vysielacie frekvencie a vydáva povolenia na zriadenie a prevádzku vysielacích rádiových staníc.

Návrh frekvencie sa uskutoční na základe písomnej, e-mailovej alebo elektronickej objednávky, pričom podkladom na samotné vykonanie práce je následne uzatvorená zmluva.

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 113 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.