Kalibrácia

Kalibračné laboratórium, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva kalibráciu meradiel elektrických veličín: