Elektromagnetická kompatibilita

Laboratórium elektromagnetickej kompatibility, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva široké spektrum činností v oblasti elektromagnetickej kompatibility:

Špeciálne vybavenie pracoviska