Elektromagnetická kompatibilita

Laboratórium elektromagnetickej kompatibility, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva široké spektrum činností v oblasti elektromagnetickej kompatibility.

Laboratórium vykonáva:

Špeciálne vybavenie pracoviska

Laboratórium EMC disponuje kvalitnou technikou a technológiou na účely skúšok elektromagnetickej kompatibility elektrických a elektronických zariadení.

Je vybavené o.i.: