Elektrická bezpečnosť

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva skúšky elektrickej bezpečnosti nasledovného okruhu zariadení:

Okrem toho laboratórium vykonáva:

Súvisiace odkazy