Inteligentné dopravné systémy

V oblasti inteligentných dopravných systémov (IDS) riešime projekty na úrovni koncepcií zamerané na zber, spracovanie, distribúciu a príjem dopravných informácií najmä v cestnej doprave.

Naša odborná činnosť sa zameriava na:

Referenčné projekty