logo VUS
uk

Prenájom priestorov

ilustračný obrázok

Výskumný ústav spojov, n.o., Banská Bystrica Vám ponúka na prenájom svoje kancelárske a účelové priestory.

Objekt Výskumného ústavu spojov, n. o., sa nachádza na predmestí Banskej Bystrice (Zvolenská cesta) s možnosťou rýchleho presunu do centra mesta.

Vo vstupnej hale je vyčlenený priestor pre zamestnancov strážnej služby, so zabezpečenou 24 hodinovou službou. Objekt je chránený bezpečnostným elektronickým systémom. Budova má suterén a 3 poschodia s možnosťou presunu výťahom. Okrem prenajatých priestorov nájomca spoločne s prenajímateľom užíva prístupovú cestu k objektu, parkovisko a spoločné priestory.