logo VUS
uk

Fakturačné údaje

ilustračný obrázok

IČO: 37954156

DIČ: 2021075584

IČ DPH: SK2021075584

Nezisková organizácia, zapísaná v registri NO vedenom OÚ Banská Bystrica pod č. OVVS/NO - 12/2004