Slovenská elektrotechnická spoločnosť

www.ses.vus.sk

 

člen

 

—————— Aktuality ——————

 Popoludnie s odkazom Jozefa Murgaša - cyklus prednášok

20.6.2012, Bratislava

V Bratislave na Lamačskej ceste 8/A sa 20.6.2012 uskutočnil v rámci Popoludnia s odkazom Jozefa Murgaša cyklus prednášok na tému komunikácia včera a dnes.

Program stretnutia je uvedený na plagáte:   (.pdf)

Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR 2012

 

24.5.2012, Banská Bystrica

Slovenská elektrotechnická spoločnosť, člen ZSVTS a Česká vědeckotechnická společnost spojů, člen ČSVTS v spolupráci s Výskumným ústavom spojov, n. o., zorganizovali šiesty ročník medzinárodnej konferencie Nová technika a služby v telekomunikáciách SR a ČR – NoTeS`12“.

 

Podujatie organizačne zastrešovala Pobočka SES pri VÚS, n.o.

Konferencia sa uskutočnila 24. mája 2012 v priestoroch Výskumného ústavu spojov v Banskej Bystrici.

Konferencia bola určená odbornej verejnosti, poskytovateľom a užívateľom elektronických komunikačných služieb, zástupcom podnikateľskej aj verejnej sféry pôsobiacim na trhu elektronických komunikácií a ďalším záujemcom o trendy v oblasti elektronických komunikácií.

Pozvánka s podrobnými informáciami: (.pdf)

Prednášky nájdete na adrese www.vus.sk/notes/prezentacie.

Tlačová správa:   (.pdf) 

Foto:

       

Svetový deň telekomunikácií a informačnej spoločnosti 2012

23.5.2012, Banská Bystrica

Slovenská elektrotechnická spoločnosť člen Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností v spolupráci s Ústavom telekomunikácií Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky zorganizovali sympózium k Svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti spojené s odovzdaním Ceny Jozefa Murgaša za rok 2011, ktoré sa uskutočnilo vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici 23. mája 2012.

Pozvánka:   (.pdf)     Tlačová správa:   (.pdf)   História osláv Svetového dňa telekomunikácií na Slovensku:  (.pdf)

Vyhodnotenie súťaže o Cenu Jozefa Murgaša za rok 2011:  (.pdf)

Diplom:  (.pdf)          Ocenená práca:  (.pdf)

Info na stránkach ITU: 17 May 2012, World Telecommunication and Information Society Day

Foto:

         

    Podujatie podporila spoločnosť Towercom, a. s.

                                Prezentácia:  (.pdf)

V dňoch 6.6.12 až 9.9.12 sa v Bratislave koná výstava Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes

 SES získala ocenenia ZSVTS
  21.5.2012

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) usporiadal 21. mája 2012 v poradí VI. ročník svojho celozväzového podujatia FÓRUM ZSVTS 2012. Ústrednou témou podujatia tohto roku bola Veda – Technika – Životné prostredie.

Súčasťou podujatia je už tradične ocenenie aktívnych členov Zväzu. Tohto roku bolo udelených spolu 54 ocenení.(24 čestných uznaní, 14 strieborných medailí, 13 zlatých medailí a tri plakety k 20.výročiu vzniku ZSVTS).

Za SES získali ocenenia:

  • čestné uznania ZSVTS

Ing. Rudolf Huna z Pobočky SES v Liptovskom Mikuláši

Ing. Jana Staroňová  z Pobočky SES v Liptovskom Mikuláši

  • strieborná medaila ZSVTS

Ing. Emil Vido z Pobočky SES v Liptovskom Mikuláši

 Vyhlásenie súťaže "Cena Jozefa Murgaša" za rok 2011
  19.3.2012

Slovenská elektrotechnická spoločnosť a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasujú súťaž  o CENU JOZEFA MURGAŠA za rok 2011“.

Podmienky pre uchádzačov:  (.pdf)

Prihláška:   (.doc)

Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2012! 

 Rokovanie RadySES
  22.2.2012

V Liptovskom Mikuláši sa uskutočnilo pravidelné rokovanie Rady SES. Rada schválila rozpočet SES na rok 2012 a výročnú správu SES za rok 2011.

Výročná správa SES za rok 2011: (.pdf)

 
 

 

Linka: www.EuroEngineerJobs.com

 

 

 

Kalendár udalostí

 

Partneri

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 Český svaz vedeckotechnických společností

Výskumný ústav spojov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Archív aktualít: 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005    

 

copyright VUS 2012