člen

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT

SLOVAK ELECTROTECHNIC SOCIETY

 

—————— Publikácie ——————

Revízie elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC (mobilné prostriedky elektrické/elektrické ručné náradie a spotrebiče)

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC

Výkladový terminologický slovník elektronických komunikácií - 2015 (anglicko-slovenský a slovensko-anglický)

Myšlienky a fakty, Aperiodikum slovenských prírodovedcov a technikov

Objednávky: emil.vido@gmail.com

Kontakt (redakcia): SES - Redakcia MaF, P. O. BOX 62, 031 01 Liptovský Mikuláš 

 

copyright VUS 2016