člen

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT

SLOVAK ELECTROTECHNIC SOCIETY

 

—————— Program ——————

 Plánovaná činnosť SES na rok 2021
 
Populárno-vedecká prednáška

prednáška a valné zhromaždenie pobočky SES pri FEI TU v Košiciach

máj 2021, Letná 9, Košice, FEI TU

SES, pobočka pri FEI TU v Košiciach

 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE NA ELEKTRICKÝCH INŠTALÁCIÁCH A ELEKTRICKÝCH  ZARIADENIACH – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov

odborný seminár -  29. ročník

február 2021, Dom kultúry Liptovský Mikuláš

SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši

 

NOTES 2021

medzinárodná konferencia

jún 2021, Praha

Pobočka SES v Banskej Bystrici, SES, Česká VTS spoju

 

Exkurzia do PVE Dobšiná (Ružín)

exkurzia

apríl 2021, Vodná elektráreň Dobšiná (Ružín)

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

 

ŠVOČ 2021

študentská  vedecká  odborná  činnosť

apríl-máj 2021, Akadémia ozbrojených síl Liptovský Mikuláš, Inštitút Aurela Stodolu EF ŽU v L. Mikuláši

SES, pobočka  v Liptovskom Mikuláši, AOS Liptovský Mikuláš, IAS EF ŽU v L. Mikuláši

 

SCYR 2021 – Vedecká konferencia mladých výskumníkov

vedecká konferencia

apríl 2021, Herľany

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky TU

 

Sympózium k svetovému dňu telekomunikácií a informačnej spoločnosti

sympózium

máj 2021, MDV SR Bratislava

Pobočka SES v Banskej Bystrici, MDV SR

 

ALER 2021- Alternatívne zdroje energie

medzinárodná vedecká konferencia

máj 2021, Liptovský Mikuláš

SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši, IAS EF ŽU v L. Mikuláši

 

Vysielač Skalka

exkurzia

september  2021, Kremnica - skalka

Pobočka SES v Banskej Bystrici,

 
terminologické fórum

odborný seminár

september  2021, VUS, Banská Bystrica

Pobočka SES v Banskej Bystrici

 
Diagnostika káblových vedení

odborný seminár

október 2021, Rozvodňa VSE, Lemešany

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

 

KIT 2021 - Communication and Information Technologies

medzinárodná vedecká konferencia – 11. ročník

október 2021

Tatranské Zruby

SES, pobočka v Liptovskom Mikuláši, AOS Liptovský Mikuláš

 

Bezpečné Slovensko a EÚ 2021“ (v novembri 2021)

vedecká konferencia

november  2021

Košice

SES, pobočka VŠBM Košice

 

EXKURZIA V ELEKTRICKÝCH STANICIACH

odborný seminár a exkurzia

november 2021, ES Košice

SES pobočka pri FEI TU v Košiciach

 

copyright VUS 2018