člen

Slovenská elektrotechnická spoločnosť

SLOVAKISCHE ELEKTROTECHNISCHE GESELLSCHAFT

SLOVAK ELECTROTECHNIC SOCIETY

 

—————— Linky ——————

 Vedeckotechnické spoločnosti a iné súvisiace organizácie

.

ZSVTS - Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

ČSVTS - Český svaz vedeckotechnických společností

AEIT - Federazione Italiana di Elettrotecnica, Elettronica, Automazione, Informatica e Telecomunicazioni

IET - The Institution of Engineering and Technology

OVE - Österreichischer Verband für Elektrotechnik

SEE - La Société de l'électricité, de l'électronique et des technologies de l'information et de la communication

SER - Svenska Elektro- och Dataingenjörers Riksförening

VDE - Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.

EUREL - The Convention of National Associations of Electrical Engineers of Europe

IEC - International Electrotechnical Commission

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers

 

copyright VUS 2016