logo VUS
uk

Technické zabezpečovacie prostriedky

ilustračný obrázok

Výskumný ústav spojov, ako osoba autorizovaná Národným bezpečnostným úradom SR, vykonáva overovanie zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s príslušným bezpečnostným štandardom v súlade so Skúšobným postupom č. 1/2011. pdf dokument Tento skúšobný postup upravuje minimálny rozsah požiadaviek na systémy a komponenty technických zabezpečovacích prostriedkov určených na ochranu utajovaných skutočností.

Overovanie zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom sa vykonáva v súlade s nasledujúcimi normami:

Práce súvisiace s overovaním zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom sa vykonávajú v Divízii skúšobníctva a metrológie.

Predmetom overovania sú tieto zariadenia:

Súvisiace odkazy

Kontakt

Ing. Marián Felix – riaditeľ divízie skúšobníctva a metrológie
Tel.: +421 48 2989 132, Mobil: 0917 858 784, E-mail: marian.felix@vus.sk