logo VUS
uk

Návrhy RR spojov

ilustračný obrázok

Výskumný ústav spojov spracováva pre žiadateľov o zriadenie vysielacích rádiových staníc pevnej služby návrhy vysielacích frekvencií pre rádioreleové spoje. Tieto návrhy žiadateľ následne doručí na Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý v rámci svojej pôsobnosti prideľuje vysielacie frekvencie a vydáva povolenia na zriadenie a prevádzku vysielacích rádiových staníc.

Návrh frekvencie sa uskutoční na základe písomnej, e-mailovej alebo elektronickej objednávky, pričom podkladom na samotné vykonanie práce je následne uzatvorená zmluva.

Súvisiace odkazy

Kontakt