logo VUS
uk

Posudzovanie prijímačov DVB-T/-T2

ilustračný obrázok

V súvislosti s rozvojom pozemského digitálneho TV vysielania v systéme DVB-T/-T2 je potrebné zabezpečiť, aby spotrebitelia boli pri kúpe digitálnych prijímačov čo najlepšie informovaní o ich vhodnosti na príjem takéhoto vysielania pri rešpektovaní špecifík Slovenska (napr. správne zobrazovanie slovenskej abecedy). Z tohto dôvodu vydal ÚNMS (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo) v júli 2015 technickú normalizačnú informáciu TNI 36 7554:2015 "Technická špecifikácia prijímačov DVB-T/-T2 určených pre slovenský trh". Táto TNI obsahuje požiadavky na:

príslušnej kategórie prijímačov.

V rámci Divízie skúšobníctva a metrológie je vykonávané posudzovanie vhodnosti prijímačov DVB T/ T2 pre slovenský trh v zmysle požiadaviek TNI 36 7554:2015.

Posudzované sú nasledujúce kategórie prijímačov:

Prijímačom, ktoré vyhovujú požiadavkám TNI 36 7554:2015, je udelené povolenie na používanie loga „Vhodné pre slovenské DVB T/ T2“

Súvisiace odkazy

Kontakt