logo VUS
uk

Meranie hluku

ilustračný obrázok

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva meranie a posúdenie imisií hluku v životnom prostredí.

Pre túto činnosť je laboratórium vybavené:

Súvisiace odkazy

Kontakt