logo VUS
uk

Meranie elektromagnetického poľa

ilustračný obrázok

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, v oblasti merania elektromagnetického poľa vykonáva:

Meranie elektromagnetického poľa v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. („hygienické merania“)

Meranie pokrytia územia

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti je v oblasti merania elektromagnetického poľa vybavené:

Súvisiace odkazy

Kontakt