logo VUS
uk

Poštové služby

ilustračný obrázok

Výskumné aktivity zameriavame na sféru poštových služieb, ktoré dopĺňajú oblasť komunikačných služieb.

Pre verejnú správu a podnikateľský sektor ponúkame riešenie výskumno-vývojových projektov zameraných na tieto oblasti:

Referenčné riešené projekty

Výskum vhodných spôsobov uplatňovania systému prístupových miest verejnej poštovej siete a stanovenie zásad a podmienok na efektívne zriaďovanie prístupových miest k verejnej poštovej sieti na základe zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom univerzálnej poštovej služby a iným subjektom.