logo VUS
uk

Pevné siete

ilustračný obrázok

V oblasti rozvoja sietí a služieb elektronických komunikácií sa zameriavame na riešenie potrieb komplexného rozvoja elektronickej komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich služieb informačnej spoločnosti pre verejný sektor a podniky pôsobiace na trhu elektronických komunikácií.

VÚS pripravuje a rieši projekty, štúdie, analýzy, stratégie, metodiky a prognózy rozvoja elektronických komunikačných sietí so zameraním na implementáciu nových technológií, služieb, procesov a postupov napríklad pre:

Ďalšie ponúkané služby:

Referenčné rozvojové projekty