logo VUS
uk

Poskytovanie informácií podľa zákona

Informácie Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z Verejné obstarávanie Odpredaj majetku Ochrana osobných údajov
Faktúry

Zverejnenie zmlúv, objednávok a faktúr
podľa zákona č. 211/2000 Z.z.