logo VUS
uk

Nahlasovanie korupcie

V rámci boja proti korupcii VÚS, n. o., poskytuje možnosť prostredníctvom e-mailovej adresy korupcia@vus.sk oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, v znení neskorších predpisov.

Pre podanie písomného oznámenia aj o podozrení zo spáchania protiprávneho jednania bola pre zamestnancov zriadená pevná uzamykateľná schránka pri vstupe do kancelárie generálneho riaditeľa.

Smernica o implementácii protikorupčnej politiky