logo VUS
uk

Členstvo a zastupovanie

ilustračný obrázok

VÚS

- vykonáva funkciu Národného sekretariátu Európskeho inštitútu pre telekomunikačné normy (European Telecommunications Standards Institute, ETSI) v Slovenskej republike.

- zúčastňuje sa na práci projektových tímov, resp. pracovných skupín medzinárodných organizácií:

- je členom technických komisií, pôsobiacich ako odborný poradný orgán riaditeľa odboru technickej normalizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR:

- je členom národných združení a skupín: