Kompatibilita rádiokomunikačných služieb

Rozvoj rádiokomunikačných systémov priebežne so sebou prináša problémy so vznikom nežiaducich vzájomných interferencií, ktoré majú negatívny vplyv na rozsah a kvalitu jednotlivých služieb.

Z tohto dôvodu naša organizácia kladie veľký dôraz na výskum kompatibility a podmienok koexistencie rádiokomunikačných služieb.

V spolupráci s akademickou obcou (Technická univerzita Košice) a komerčným sektorom (Alcatel-Lucent Slovakia a.s.) riešime projekt financovaný štátnou Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV) s názvom

Výskum koexistencie širokopásmových sietí LTE a pozemského digitálneho TV vysielania DVB-T/DVB-T2

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 132 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.