Globálne navigačné satelitné systémy

Využívanie presných časopriestorových informácií z globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS) o objektoch a javoch na povrchu Zeme a v jej blízkosti nadobúda pre ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti strategický význam.

Naša odborná činnosť v oblasti GNSS sa zameriava na:

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.

Referenčné projekty GNSS