Rádiové siete a služby

Našu pozornosť v oblasti výskumu rádiových sietí a služieb zameriavame predovšetkým na:

Výsledky našich prác využívajú orgány verejnej správy, regulačné orgány ako aj privátne subjekty pôsobiace v oblasti rádiokomunikácií.

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.