Poštové služby

Výskumné aktivity zameriavame na sféru poštových služieb, ktoré dopĺňajú oblasť komunikačných služieb.

Pre verejnú správu a podnikateľský sektor ponúkame riešenie výskumno-vývojových projektov zameraných na tieto oblasti:

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 4324 134 alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.

Referenčné riešené projekty