Inteligentné dopravné systémy

V oblasti inteligentných dopravných systémov (IDS) riešime projekty na úrovni koncepcií zamerané na zber, spracovanie, distribúciu a príjem dopravných informácií najmä v cestnej doprave.

Naša odborná činnosť sa zameriava na:

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.

Referenčné projekty