Technické zabezpečovacie prostriedky

Práce súvisiace s overovaním zhody technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom sa vykonávajú v Divízii skúšobníctva a metrológie.

Predmetom overovania sú tieto zariadenia:

Bližšie informácie...

Súvisiace odkazy

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktuje na uvedené kontakty:

Ing. Juraj Fogaš – riaditeľ divízie skúšobníctva a metrológie
Tel.: +421 48 4324 144, Mobil: 0915 993 054, E-mail: juraj.fogas@vus.sk