Rádiové parametre

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti, ktoré je súčasťou akreditovanej Divízie skúšobníctva a metrológie, vykonáva v oblasti rádiových zariadení:

Špeciálne vybavenie pracoviska

Laboratórium rádiových zariadení a elektrickej bezpečnosti je v oblasti rádiových zariadení vybavené okrem iného.: