Legislatíva a regulácia

Pripravujeme podklady a návrhy pre strategické dokumenty, zákony, vyhlášky, nariadenia a iné legislatívne opatrenia pre elektronické komunikácie. Poskytujeme podporné, konzultačné a poradenské služby pre vrcholové orgány štátnej správy pre elektronické komunikácie a pre oblasť regulácie elektronických komunikácií.

Referenčné riešené rozvojové projekty

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.