Informácie o Národnej tabuľke frekvenčného spektra

NTFS obsahuje nasledujúce časti:

 1. Špecifické výrazy z oblasti správy frekvencií
 2. Kategórie služieb
 3. Zdieľanie frekvencií (Kategórie rušení)
 4. Kategórie pridelenia
 5. Skratky
 6. Tabuľka pridelení pásiem
  • pridelenie frekvenčných pásiem podľa Rádiokomunikačného poriadku
  • pridelenie v Slovenskej republike
  • poznámka k prideleniu v Slovenskej republike
  • druh služby (civilná / vojenská)
  • využitie v SR
  • poznámka k využitiu v Slovenskej republike

NTFS sa aktualizuje raz ročne. Vláda ustanovuje znenie NTFS formou uznesenia a vydáva ju ako prílohu k nariadení vlády č. 420 / 2012 Z. z.

Aktuálnu verziu - NTFS 2016 - ustanovila vláda SR uznesením č. 652/2015 na 189. rokovaní vlády SR.R

NTFS 2019, platná od 1.1.2019, je dostupná: