Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS)

Národná tabuľka frekvenčného spektra

Frekvenčné spektrum je obmedzený prírodný zdroj. Preto správu frekvenčného spektra upravujú pravidlá stanovené v Rádiokomunikačnom poriadku Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU).

Využívanie frekvenčného spektra v Slovenskej republike sa riadi Národnou tabuľkou frekvenčného spektra, ktorú ustanovuje vláda SR svojim nariadením v zmysle § 30 ods. 3 Zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z.

Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS) je základným dokumentom o využívaní frekvenčného spektra v Slovenskej republike. Týka sa frekvencií od 8,3 kHz do 1000 GHz.

Výskumný ústav spojov v rámci činnosti súvisiacej s frekvenčným manažmentom

Viac o NTFS...

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 116 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.