Návrhy vysielacích frekvencií

Pre potreby podnikateľského i verejného sektora Výskumný ústav spojov spracováva v súlade s platnými odporúčaniami ITU-R a CEPT návrhy frekvencií pre nasledujúce rádiokomunikačné služby: