Európsky frekvenčný informačný systém (EFIS)

EFIS

Európsky frekvenčný informačný systém EFIS (ECO Frequency Information System) je systém vytvorený v rámci organizácie CEPT (Konferencia európskych poštových a telekomunikačných administrácií) v roku 2001. Podľa rozhodnutia Európskej komisie sa tento systém stal spoločným prístupovým prostriedkom pre verejnosť v členských štátoch EÚ, ktorý umožňuje porovnávať národné využívania spektra. Správcom systému je ECO (Európsky komunikačný úrad).

Účelom systému je:

V súčasnosti systém obsahuje informácie o využívaní frekvenčného spektra v 45 krajinách CEPT.

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 116 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.