Frekvenčný manažment

Frekvenčné spektrum je obmedzený prírodný zdroj. Preto je správa frekvenčného spektra dôležitou činnosťou smerujúcou k optimálnemu využívaniu tohto zdroja.

Výskumný ústav spojov v oblasti frekvenčného manažmentu zabezpečuje a ponúka tieto služby:

Kontakt

V prípade záujmu o naše služby a doplňujúce informácie nás kontaktujte na telefónnom čísle 048 2989 134 vus alebo na e-mailovej adrese vus@vus.sk.