Hľadáme

Kontakt na nás

Radi nadviažeme partnerstvo s novými partnermi v ktorejkoľvek oblasti, v ktorej pôsobíme a ktoré má predpoklad priniesť jasný synergický efekt pre obidve strany.