Národná tabuľka frekvenčného spektra (NTFS) Slovenskej republiky

Rozsah frekvencií:

od do
Pridelenia:


Využitie:

 

Pojmy a skratky
Pojmy týkajúce sa správy frekvencií Kategórie pridelení Zdieľanie frekvencií Kategórie služieb Skratky
Všeobecné poznámky k NTFS SR

 

Počet návštev na tejto stránke ... 68789