Ďalšie kontakty

Úsek generálneho riaditeľa

Sekretariát generálneho riaditeľa

Odbor ekonomiky, informatiky a správy

Odbor stratégie a rozvoja

Odborné útvary

Divízia elektronických komunikácií

Divízia skúšobníctva a metrológie