Ďalšie kontakty

Úsek generálneho riaditeľa

Sekretariát generálneho riaditeľa

Odbor stratégie a rozvoja

Odbor ekonomiky, informatiky a správy

Odborné útvary

Divízia elektronických komunikácií

Divízia skúšobníctva a metrológie